Ubezpieczenia Casco - wszystkie rodzaje

CASCO jest ubezpieczeniem środków transportu, takich jak pojazdy lądowe, szynowe, statki powietrzne, a także statki żeglugi morskiej i śródlądowej.

Ubezpieczenie Casco skierowane jest do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych będących właścicielami lub użytkownikami określonych środków transportu lądowego (samochody, motory, itp.), powietrznego (samoloty, szybowce, śmigłowce, itp.), morskiego i śródlądowego (jachty, żaglówki, itp.) oraz pojazdów szynowych (lokomotywy, wagony osobowe, itp.).

Zakres ochrony ubezpiecznia Casco zależny jest od rodzaju środku transportu, jak od towarzystwa ubezpieczeniowego. Casco z reguły gwarantuje ochronę przed finansowymi konsekwencjami powstałymi na skutek uszkodzeń częściowych lub całkowitych w danym środku transportu oraz jego wyposażeniu, a także od utraty pojazdu na wypadek kradzieży. Dokładny zakres ochrony opisany jest w O.W.U. – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy koniecznie zapoznać się przez zawarciem umowy.

Ubezpieczenia Casco: