Ile kosztuje AC i od czego zależy cena?

Cena Autocasco określona jest w umowie ubezpieczenia, którą Klient zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym. Finalna składka ubezpieczenia AC kształtuje się po naliczeniu odpowiednich zwyżek i zniżek do składki bazowej, która ustalana jest na podstawie taryfy obowiązującej w danej firmie ubezpieczeniowej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Cena AC uzależniona jest przede wszystkim od czynników oceny ryzyka:

 • sumy ubezpieczenia,
 • przedmiotu ubezpieczenia,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • liczby szkód lub lat bezszkodowej jazdy w poprzednich okresach ubezpieczenia AC.

System zniżek i zwyżek z reguły uwzględnia następujące czynniki:

 • przebieg okresu ubezpieczenia zgodnie z tabelą Bonus-Malus,
 • markę pojazdu,
 • wysokość udziału własnego,
 • zakres ochrony,
 • wariant rozliczania szkody,
 • miejsce zarejestrowania pojazdu,
 • wiek właściciela pojazdu,
 • okres eksploatacji pojazdu.

Składka za ubezpieczenie powinna być zapłacona w całości w dniu zawarcia umowy lub w ratach określonych w umowie ubezpieczenia.

Cena ubezpieczenia AC jest kwestią indywidualną, ponieważ zależy od wielu czynników zarówno po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i Klienta. Średnio cena Autocasco stanowi kilka procent wartości pojazdu, zazwyczaj nie więcej niż 10%. Tanie AC otrzymają kierowcy doświadczeni i bezpieczni, posiadający tani lub średniej klasy samochód i tym samym mniejszą sumę ubezpieczenia.. Węższy zakres polisy oraz większy udział własny właściciela pojazdu w szkodzie również znacznie redukują wysokość składki AC.

Składką ubezpieczenia można więc manipulować, aby dostosować ją do możliwości finansowych Klienta. Przed zawarciem umowy należy dokładnie zastanowić się, czego oczekujemy od tego ubezpieczenia i na jakie ryzyko najbardziej narażony jest nasz pojazd. Zaletą Autocasco jest zatem możliwość dopasowania wielu parametrów ubezpieczenia, które ukształtują składkę na poziomie satysfakcjonującym Klienta.

Jeśli chcesz poznać dokładną składkę za ubezpieczenie AC dla Twojego samochodu, zapraszamy do skorzystania z kalkulatora AC, za pomocą którego poznasz i porównasz składki oferowane przez kilkanaście największych towarzystw ubezpieczeniowych.