Ubezpieczenie Casco statków powietrznych

Ubezpieczenie Casco dotyczy statków żeglugi morskiej i lądowej, czyli wszystkich jednostek pływających przeznaczonych dla floty handlowej, rybackiej i ratowniczej.

Casco jednostek pływających zabezpiecza finansowo właściciela przed konsekwencjami szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego statku.

W zależności od zakresu ubezpieczenia Casco jednostek pływających zapewnia ochronę od szkód powstałych:

 • w wyniku działania ognia,
 • w wyniku działania siły wyższej,
 • wskutek kradzieży,
 • wskutek wojny, piractwa lub strajku,
 • w razie kolizji z innymi jednostkami pływającymi, przedmiotami stałymi lub samolotami,
 • w przypadku wybuchu kotłów, urwania wału lub wady materiału w maszynie lub kadłubie,
 • w razie błędu lub zaniedbania kapitana, załogi lub pilotów,
 • podczas postoju w portach, przystaniach, zimowiskach i dokach,
 • podczas wykonywania remontów i napraw awaryjnych,
 • podczas transportu.

Należy pamiętać, że do wypłaty odszkodowania dojdzie wówczas, gdy właściciel danej jednostki pływające spełnił warunki należytego zabezpieczenia tej jednostki. Oznacza to, że jednostka pływająca nie może być niepotrzebnie narażona na ryzyko wystąpienia zdarzenia. Należyte zabezpieczenie jednostki pływającej dotyczy zarówno eksploatacji, transportu, jak i okresu wyłączenia z eksploatacji.

Przykładowe zabezpieczenia przed kradzieżą jednostki pływającej, jaką jest jacht, to:

 • umieszczenie jachtu w strzeżonym miejscu postoju,
 • zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych do wnętrza jachtu sposobem przewidzianym w konstrukcji,
 • zamknięcie kabiny przynajmniej jednym zamkiem wielozastawkowym,
 • przymocowanie jachtu do stałego elementu na lądzie za pomocą łańcucha lub linki stalowej o grubości przynajmniej 8 mm i zamknięcie tego łańcucha na kłódkę wielozastawkową,
 • uruchomienie urządzenia odcinającego dopływ paliwa do silnika.

Ubezpieczenie Casco statków żeglugi morskiej i lądowej mogą obejmować w dodatkowych opcjach:

 • koszty zapobiegania i zmniejszenia skutów szkody, nawet jeśli te działania okazały się nieskuteczne, ale były adekwatne do okoliczności,
 • koszty związane z akcją ratowniczą przy zagrożeniu życia lub zdrowia załogi,
 • koszty awaryjnego holowania lub transportu jednostki pływającej z miejsca wypadku.

Cena ubezpieczenia zależna jest od sumy ubezpieczenia, która ustalana jest na podstawie wartości rynkowej, oraz wybranego wariantu ubezpieczenia.