Ubezpieczenie Casco statków żeglugi morskiej i lądowej

Ubezpieczenie Aerocasco skierowane jest do osób prawnych, osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej będących w posiadaniu statków powietrznych (samolotów, szybowców, śmigłowców, itp.)

Na podstawie umowy ubezpieczenia Casco statków powietrznych towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody w granicach sumy ubezpieczenia. Standardowo w zakres ubezpieczenia Aerocasco wchodzą:

 • szkody powstałe podczas wykonuwaia lotu, postoju, kołowania, holowania po płycie lotniska, startu i lądowania,
 • szkody w statkach powietrznych, które są okresowo wyłączone z eksploatacji, pod warunkiem że znajdują się w miejscach przeznaczonych do stacjonowania,
 • szkody powstałe podczas naprawy, przeglądu, przeróbki oraz modernizacji dokonywanych przez licencjonowane zakłady naprawcze,
 • zaginięcie statku powietrznego bez śladu (gdy przez 60 dni od momentu planowego dotarcia do celu nie ma żadnych informacji o jego położeniu),
 • szkody powstałe na urządzeniach i wyposażeniu stałym oraz wbudowanym.

Dodatkowo można ograniczyć ubezpieczenie casco statków powietrznych:

 • do szkód całkowitych,
 • wyłączonych z eksploatacji, jedynie od ryzyk naziemnych.

Rozszerzyć ochronę można m.in. o:

 • ratowanie i zabezpieczenie statku powietrznego oraz transport uszkodzonego statku powietrznego do najbliższego zakładu naprawczego,
 • usunięcie wraku zniszczonego statku powwietrznego,
 • delegację specjalistów do naprawy uszkodzonego statku powietrznego.

Przy zawieraniu ubezpieczenia casco statków powietrznych nie należy zapominać o wyłączeniach z polisy, które zazwyczaj dotyczą szkód:

 • powstałych w częściach na skutek naturalnego zużycia, awarii technicznej lub wady fabrycznej,
 • powstałych w silniku na skutek naturalnego zużycia, awarii technicznej lub wady fabrycznej,
 • powstałych podczas przewozu części lub całego statku powietrznego innym środkiem transportu,
 • powstałych na skutek wadliwie przeprowadzonej naprawy lub przeróbki statku powietrznego.