Czym jest Autocasco?

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, powstającym poprzez zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, która jest podstawowym źródłem praw i obowiązków obu stron. Umowa zawierana jest zazwyczaj na okres 12 miesięcy, a dokumentem potwierdzającym jej zawarcie jest polisa, ważna od następnego dnia po opłaceniu składki (jednorazowo lub w ratach). Umowa ubezpieczenia Autocasco wygasa automatycznie, gdy okres ochrony dobiega końca, lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki.

Sprawdź i porównaj ceny i zakres ochrony autocasco »

Kogo chroni polisa AC

Przedmiotem ubezpieczenia AC jest pojazd wraz z wyposażeniem, zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, z reguły nie starszy niż 10 lat (niektóre firmy ubezpieczają nawet 12 letnie samochody, a w ramach kontynuacji nawet 15 letnie). Autocasco obejmuje wyłącznie wyposażenie, które zostało wyszczególnione we wniosku o zawarcie umowy lub wynikające z faktury zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego.

Polisa autocasco chroni więc właściciela od strat na wartości lub utracie pojazdu. Należy jednak pamiętać, że maksymalna wypłata odszkodowania z polisy AC wyniesie tyle co wartość samochodu z umowy ubezpieczenia. Jednak nie zawsze, ale o tym za chwilę.

Co obejmuje autocasco

Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczenia AC określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – O.W.U. Autocasco ma przede wszystkim zrekompensować koszty, które Ubezpieczony może ponieść w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku zdarzenia drogowego, spowodowanego z winy Ubezpieczonego. Ubezpieczenie AC w rozszerzonych opcjach chroni również majątek Ubezpieczonego, jeśli szkoda została spowodowana w warunkach, na które Ubezpieczony nie miał wpływu: kradzież, działanie żywiołów, czy wandalizm. Autocasco standardowo działa na terenie RP, ale możliwe jest jego terytorialne rozszerzenie.

Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia znajdują się na podstronie: Zakres polisy AC.

Jak wybrać najlepsze AC?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że autocasco to produkt dobrowolny i oferty ubezpieczycieli znacznie różnią się od siebie. Oferują oni pełne autocasco z różnymi zakresami (mamy wpływ na zakres polisy) ale także produkty ograniczone np. tylko do szkód wypadkowych lub tylko do kradzieży (tzw. minicasco). Wybór właściwego ubezpieczenia zależy więc od nas. Na pewno właściciele nowych aut, które często są kredytowane powinni wykupić pełne ubezpieczenie. Samochody o wartości z przedziału 10 – 20 tys. zł często ubezpiecza się za w/w minicasco.

Wybór autocasco to kwestia indywidualna. Cena autocasco zależy od wartości pojazdu. Polisę AC opłaca się więc kupić w pakiecie razem z OC. Takie oferty dają często oszczędności na poziomie 20 – 30%! W przypadku minicasco możemy wykupić ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela.

Na pewno wybierając tak kosztowne ubezpieczenie warto porównać oferty wielu ubezpieczycieli. Najlepiej wykorzystać do tego kalkulator ubezpieczeń samochodu (OC, AC, NNW). Zachęcamy do obliczenia cen i prosimy pamiętać – porównanie zakresu to podstawa!