Rola kluczyka przy wypłacaniu odszkodowania

Rola kluczyka przy wypłacaniu odszkodowania

Przymierzasz się do zakupu ubezpieczenia samochodu, jakim jest Autocasco? Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zwróć szczególną uwagę na zapisy dotyczące kluczyków od samochodu. Brak wiedzy w tym zakresie może skutkować niewypłaceniem odszkodowania po szkodzie!

Pan Marian z Torunia ubezpieczył swoją dwuletnią Hondę Civic w towarzystwie X. Polisa Autocasco miała chronić go m. in. na wypadek kradzieży pojazdu. Parę miesięcy później, zdarzyło się nieszczęście. Pan Marian po wyjściu ze sklepu meblowego nie znalazł swojego pojazdu, który zaparkował na chodniku. Kradzież zgłosił ubezpieczycielowi, wierząc że może otrzyma odszkodowanie, które zrekompensuje mu doznane krzywdy. I wtedy się zaczęło. A poszło o kluczyki do samochodu.

Bo zgubił kluczyk

Pan Marian, podpisując umowę Autocasco, zadeklarował że posiada komplet kluczy do swojej Hondy. Parę tygodni później, zgubił gdzieś jeden z kluczy. Był przekonany że zaginęły mu w domu, po paru dniach machnął na cały problem i korzystał z innego kluczyka z kompletu. Ubezpieczycielowi nie zgłosił zgubienia kluczyka. Gdy po kradzieży pojazdu ubiegał się o wypłatę odszkodowania, ubezpieczyciel dowiedziawszy się o braku klucza z kompletu… odmówi wypłaty świadczenia. Pan Marian nic nie mógł na to poradzić, umowa jasno określała warunki wypłaty odszkodowania: liczba kluczyków musiała się zgadzać z deklarowaną bądź o ich zgubieniu trzeba było natychmiast powiadomić ubezpieczyciela.

Podstępne zapisy w umowie

Nie tylko zgubienie kluczyka może zaprzepaścić szansę na uzyskanie odszkodowania po kradzieży auta. W ogólnych warunkach ubezpieczeń bardzo często podkreślana jest rola kluczyków oraz systemu zabezpieczeń. Jak się okazuje ubezpieczyciele bardzo często odmawiają wypłaty odszkodowania bo kluczyki, które posiadamy np. nie odpowiadają stanowi określonemu w deklaracji ubezpieczeniowej. Odmowy związane z kluczykami samochodowymi dotyczą:

  • braku oryginalności jednego lub więcej kluczyków, pomimo deklaracji we wniosku – w takiej sytuacji firmy ubezpieczeniowe wskazują na możliwość zgubienia i braku informacji o tym fakcie ze strony właściciela pojazdu;
  • kluczyków nie noszących śladów używania – firma ubezpieczeniowa domniema, że ubezpieczający prawdopodobnie posiadał jeden komplet kluczy, którymi się posługiwał i których nie zadeklarował zawierając umowę lub nie przekazał ich ubezpieczycielowi po szkodzie;
  • zwróceniu ubezpieczycielowi mniejszej liczby kluczyków niż ubezpieczony deklarował we wniosku – firma ubezpieczeniowa podejrzewa ubezpieczonego, że w okresie ubezpieczenia dopuścił do utraty kluczyka, o czym nie powiadomił ubezpieczyciela.

O problemach konsumentów usług ubezpieczeniowych z kluczykami do pojazdów w umowach Autocasco mówił także Rzecznik Ubezpieczonych. Warto zwrócić się do niego po pomoc, jeśli uważamy, że ubezpieczyciel nadużył swoich praw.

Opublikowane 21 grudnia 2012

Magda Skomplikowany język warunków ubezpieczeń przekłada z polskiego na nasze. Na bieżąco śledzi zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych.