5 sytuacji, gdy nie dostaniesz odszkodowania z AC

5 sytuacji, gdy nie dostaniesz odszkodowania z AC

Jedną z głównych przyczyn niechęci kierowców do zakupu ubezpieczenia Autocasco jest brak wiary w możliwość uzyskania odszkodowania po wystąpieniu szkody. Niemal każdy słyszał o jakiejś osobie, która miała polisę AC, a później po szkodzie firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła jej odszkodowania. Poznajcie 5 dość powszechnych sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi nam rekompensaty finansowej i dowiedzcie się dlaczego tak jest.

W każdej umowie Autocasco określone są wyłączenia z ochrony, a więc sytuacje w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą szkodę, więc nie mamy co liczyć na wypłatę odszkodowania. AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a jego warunki i wyłączenia nie są regulowane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, ale przez ubezpieczyciela. Różne firmy ubezpieczeniowe mogą prezentować różne polisy z różnymi wyłączenia (choć te w większości się pokrywają) i warunkami.

5 przykładowych sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania

1. Gdy wartość szkody nie przekracza franszyzy integralnej

Franszyza to nic innego jak minimalna suma do której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w ubezpieczonym pojeździe. Chodzi zwykle o drobne szkody np. pęknięta szyba w aucie. Wymiana uszkodzonej szyby wynosi np. 300 zł, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność dopiero za szkody powyżej kwoty 500 zł. W efekcie kierowca płaci ze swojej kieszeni i pomstuje na cały świat a zwłaszcza ubezpieczyciela. Bo po co płaci za Autocasco jak nawet takiego drobiazgu dla niego nie naprawią? Oczywiście, znajdzie się ubezpieczyciel, który zgodzi się wypłacić nam 300 zł za wymianę szyby, tylko… wcale nam się to nie opłaca. Dlaczego? Bo wypłata tego małego odszkodowania spowoduje że stracimy część zniżki na AC, a więc tylko na tym stracimy.

2. Kiedy spowodujemy szkodę będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych

Siadanie za kierownicą po „paru piwkach” jest złym pomysłem. Nawet jeśli nie spowodujemy wypadku ani nie złapie nas policja, to możemy przy „feralnym parkowaniu” uszkodzić sobie pojazd. A podejrzliwy ubezpieczyciel bardzo uważnie zbada kulisy zdarzenia. Gdy prawda wyjdzie na jaw, nici z ubezpieczenia.

3. Gdy spowodujemy szkodę podczas kierowania samochodem niezarejestrowanym lub nieposiadającym ważnego badania technicznego

Niektórzy kierowcy nie zawracają sobie głowy terminami i zapominają o zrobieniu na czas badania stanu technicznego. Przecież dotąd nic się im nie stało z tego powodu! Niestety, jeśli dojdzie do uszkodzenia pojazdu, a kierowca nie przedstawi, że w czasie wystąpienia szkody pojazd miał ważne badanie techniczne – odszkodowania nie będzie. Bolesna nauczka dla zapominalskich.

4. Kiedy wystąpią szkody powstałe w wyposażeniu o którym nie było mowy w umowie AC

Ubezpieczyciel nie zapłaci także za szkody w wyposażeniu, które zamontowaliśmy po zawarciu polisy AC, o którym nie pofatygowaliśmy się powiadomić ubezpieczyciela. Nasza strata.

5. Gdy dojdzie do włamania, na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego

Odszkodowania nie otrzymamy na przykład wtedy, kiedy pojazd nie spełniał w chwili zajścia zdarzenia wymagań co do zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zapisanych w umowie AC. Sami prosiliśmy się o włamanie?

Wspomniane wyżej sytuacje to tylko fragment wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Kupując polisę AC, warto zawsze uważnie przestudiować wszystkie wyłączenia odpowiedzialności, aby wiedzieć dokładnie, kiedy możemy liczyć na otrzymanie pomocy.

Opublikowane 21 listopada 2012

Magda Skomplikowany język warunków ubezpieczeń przekłada z polskiego na nasze. Na bieżąco śledzi zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych.