Cena ubezpieczenia AC - czy warto brać najtańsze?

Cena ubezpieczenia AC - czy warto brać najtańsze?

Ubezpieczenie OC jest polisą obowiązkową, którą trzeba kupować na każde auto. W związku z tym warunki tego produktu są określone precyzyjnie w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Możesz więc wybierać najtańszą ofertę, nie obawiając się, że w efekcie będziesz niewystarczająco chroniony. Z AC jest jednak inaczej.

Polisa AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które chroni Twoje auto. W przypadku tej polisy ubezpieczyciele mogą już dowolnie kształtować jej warunki. Oczywiście w ogólnym zarysie wszystkie ubezpieczenia AC są podobne, ale diabeł tkwi w szczegółach.

Jaki jest zakres ochrony AC?

Ubezpieczenie AC zapewnia zazwyczaj odszkodowanie w następujących sytuacjach:

  • uszkodzenie lub całkowite zniszczenie Twojego auta w wyniku kolizji lub wypadku drogowego (nawet jeśli zdarzenie było Twoją winą lub nikt nie jest za nie odpowiedzialny, np. na maskę auta wpadła Ci sarna),
  • kradzież Twojego samochodu,
  • uszkodzenie zaparkowanego auta przez nieznanego sprawcę lub w wyniku działania żywiołów (pożar, burza, nawałnica itp.).

Oprócz takich pełnych AC ubezpieczyciele oferują też jednak tzw. mini AC. Zapewniają one ochronę tylko w niektórych sytuacjach, np. w razie szkody całkowitej. W związku z tym są oczywiście tańsze.

Kupno mini AC niekoniecznie jest złym pomysłem. Powinieneś być jednak świadomy, co tak naprawdę kupujesz i jaki zakres ochrony zapewnia Ci ubezpieczyciel w zamian za atrakcyjną cenę polisy.

Franszyza integralna i udział własny

Większość osób kupujących mini AC jest świadoma faktu, że wybiera ofertę o ograniczonym zakresie ochrony. Już sama nazwa świadczy w końcu o tym. Bardziej podchwytliwe są zapisy dotyczące franszyzy integralnej oraz udziału własnego.

Wysokość franszyzy integralnej oraz udziału własnego wpływa w znaczący sposób na zakres oraz cenę pełnego AC. Tymczasem niektóre osoby nie są w ogóle świadome obecności tych zapisów w umowie ubezpieczenia.

Jak działają franszyza integralna oraz udział własny?

Franszyza integralna to kwota, do której towarzystwo nie wypłaci odszkodowania w razie powstania szkody. Dla przykładu jeżeli franszyza wynosi 300 zł, a zbity na parkingu reflektor zostanie wyceniony na 200 zł, to nie otrzymasz żadnego odszkodowania. W ten sposób ubezpieczyciel zabezpiecza się przed rozpatrywaniem tysięcy drobnych szkód, w przypadku których często okazuje się, że proces likwidacji jest droższy niż sama szkoda.

Udział własny to natomiast udział finansowy klienta w likwidacji szkody. Może być on określony procentowo lub bezwzględnie. Dla przykładu, jeśli cała szkoda wyceniona jest na 10 000 zł, a udział własny wynosi 10%, to od ubezpieczyciela otrzymasz tylko 9 000 zł (tysiąc złotych będziesz więc musiał pokryć samodzielnie).

Zarówno wysokość franszyzy integralnej, jak i udziału własnego, możesz modyfikować, wpływając tym samym na wysokość składki. Istnieje także możliwość całkowitej rezygnacji z franszyzy oraz udziału własnego, co oczywiście podniesie koszt ubezpieczenia. W zamian za to będziesz mógł się jednak cieszyć pełną ochroną.

Czytaj ogólne warunki ubezpieczenia

Jeśli zatem otrzymujesz ofertę taniego AC, sprawdź koniecznie, jakie warunki polisy proponuje Ci ubezpieczyciel. Przemyśl, czy jesteś gotowy przyjąć konsekwencje wyższej franszyzy integralnej lub udziału własnego i znajdź złoty środek między zakresem ochrony a ceną.

Opublikowane 21 grudnia 2018

Magda Skomplikowany język warunków ubezpieczeń przekłada z polskiego na nasze. Na bieżąco śledzi zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych.